Spolupracujeme s církvemi na motivaci, přípravě a doprovázení teenagerů, ve snaze jim pomoci navázat hluboký vztah s Ježíšem odrážející se v jejich každodenním životě.